Friday, 2 November 2012

HAT BASECHEHat baseche nadir dhare,
sundor sabuj ghera prakitir buke,
gramer manus vhir kare,
jhorkadame kena becha  chale.
boyche nadi hater pase,
majhi bhai kheya par kare,
prati rabibar hat  base,
gramer manus abar ase.


No comments:

Post a Comment